Драма, Гърция: 100 kWe

Енергийни централи на биомаса

Токамак ООД предлага проектиране и изграждане на когенерации използващи твърда отпадна биомаса: дървесни отпадъци, слама, стърнища, шлюпки и др. Токамак ООД развива и изпълнява инвестиционни проекти включващи всички инженерни и техноогични части.

30 kWe София

1000 kWe Хасково

30 kWe Попово