Горивоподготовка

Подготовка на суровината, включваща раздбробяване и/или оформяне на горивни блокове на сухата растителна биомаса до подходящ за употреба размер и сушене (ако се налага).

Транспорт и междинно съхранение на суровината до газгенераторния реактор – възможни са основно два типа зареждане на реактора: ръчно или механизирано, като съответните видове могат да се разделят на подвидове.