Отопление на оранжерии

Газификаторите са изключително ефективни за отопление на оранжерии. Производството на топлина замества традиционните методи за отопление на оранжерийни площи, като в същото време производството на електроенергия намалява или покрива изцяло разходите за гориво. По такъв начин крайната себестойност на продукцията от оранжериите е равна или малко по-голяма от себестойността на летните плодове и зеленчуци, което осигурява значителна рентабилност. Тук можете да изчислите с калкулатор колко газификатора ТКМ-30 са необходими за дадена площ, конструкция на оранжерията и материал за изграждането. Както се вижда, при равни други услоявия, отоплението с нашите гасификатори е значително по-изгодно отколкото с традиционните способи чрез котли на дървеесина или природен газ. Разбира се, всеки отделен случай има своите особености, така че посочените и пресметнати от калкулатора стойности са само ориентировъчни. Свържате се с нас, ако искате актуална оценка и оферта за отопление на вашата оранжерия.

Изграждането на модерна, добре отоплявана целогодишно оранжерия осигурява значително по-високи добиви от единица площ. Токамак ООД може да съдейства за получаване на финансиране по европейски програми, с което да закупите както необхдимите ви газификатори на биомаса, така и за изграждането на модерни високопроизводителни оранжерии.