Отопление на сгради

С газификаторите TKM-30 можете да отоплявате различни видове обществени гради: училища, уреждения, офис помещения и др. Производството на топлина замества традиционните методи за отопление на такива сгради, като в същото време производството на електроенергия намалява или покрива изцяло разходите за гориво. Тук можете да изчислите с калкулатор колко газификатора ТКМ-30 са необходими за вашата сграда, като се вземе предвид и топлоизолацията. Както се вижда, при равни други услоявия, отоплението с нашите газификатори е значително по-изгодно отколкото с традиционните способи чрез котли на дървеесина или природен газ. Разбира се, всеки отделен случай има своите особености, така че посочените и пресметнати от калкулатора стойности са само ориентировъчни. Свържате се с нас, ако искате актуална оценка и оферта за отопление на вашата сграда.