Индустриални потребители

Ако имате предприятие, което има значителна консумация на топлоенергия и електроенергия, използването на газификаторите ТКМ-30 може значително да намали вашите разходи. Тук имате възможност да изчислите получения икономочески ефект на база сегашните ви месечни разходи за енергия. Полученият резултат включва и небходимите разходи за работна заплата и консумативи за работата на ТКМ-30.