Газификатори

Газификаторните модули ТКМ се предалагат в две модификации: по 30 и 100 kW електрическа мощност. Съответните топлинни мощности са 60 и 200 kW. Нашите газификатори се отличват с много високата степен на очистка на получения гернераторен газ, което води до минимални последствия за околната среда. Това, заедно с технологията ни за адаптация на стандартни дизелови индустриални двигатели за работа с генераторен газ, правят възможно високата степен на утилизация на модулите, които могат да работят в непрекъснат режим в продължение на седмица преди текущо техническо обслужване. Изграждането на по-големи мощности се постига чрез съчетаването на няколко модула в една инсталация. Например, 200 kW могат да се постигнат от 7 модула ТКМ-30 или от два ТКМ-100. Препоръчваме работата с повече модули, тъй като по този начин се максимизира времето за работа на инсталацията – дори по време на поддръжка или ремонт по-голямата част от инсталацията продължава да произвежда електроенергия и топлоенергия.

Наблюдението и управлението на всеки модул е автоматизирано, като основните ръчни операции са по подговотовката и зарежданетона горивото, както и отстраняването на получената пепел. Възможна е пълна автоматизация на технологичния процес, с оглед оптимизация на разходите.

Всяка инсталация се нуждае от горивоподговотвка, освен ако не получавате външни доставки на готово гориво. Дървесните отпадъци трябва да са чипирани, пелетизирани или брикетирани, а сламата и другите видове твърда отпадна биомаса от селското стопанство трябва да бъдат пелетизирани или брикетирани. За всеки конкретен случай се прави отделен проект за управление на горивното стопанство.

TKM-30 TKM-100
Електрическа мощност 30 kW 100 kW
Топлинна мощност 60 kW 200 kW
Консумация гориво дървесни отпадъци < 30 kg/h < 100 kg/h
Консумация гориво селскостопански отпадъци < 39 kg/h < 130 kg/h
Приемлива валжност на горивото < 20% < 20%
Катрани след очистката 0.1-0.5 mg/Nm3 0.1-0.5 mg/Nm3
Двигател General Motors General Motors