Проекти по земеделски програми

С инсталациите ТКМ  могат да се изградят устойчиви агро-промишлени комплекси за изсушаване на зеленчуци и плодове, както и за производство на пресни парникови зеленчуци и плодове чрез използването на комбинирано производство на топлина и електроенергия чрез газификация на биомаса. Горивото за газификация може да бъде както готов дървесен чипс, така и пелетирана или брикетирана слама. Тук е представена принципната схема на Комплекса, както и описания на два примерни проекта с размер на инвестициите, оперативните разходи и възможните печалби.

Проект за 1.5 млн. евро

Проект за 0.6 млн. евро